ετερομόλιος

ἑτερομόλιος, ἡ (Α)
φρ. «ἑτερομόλιος δίκη» — η δίκη στην οποία παρουσιάζεται μόνο ο ένας από τους δύο αντιδίκους.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ετερο-* + θ. μολ- (πρβλ. έμολον, β' αόρ. τού βλώσκω «έρχομαι») + κατάλ. -ιος].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.